شرایط پذیرش مددجو

پذیرش مدد جو از بین خانواده های ایتام (مادر سرپرست خانوار) شهرستان کرج  استان البرز انجام می پذیرد.

چطور می توانید به ما کمک کنید؟

انجمن مددکاری امام زمان(عج) برای ادامه راه نیازمند کمک های خیرین و حامیان گرانقدر است.برای کمک با ما تماس بگیرید

یکی خار پای یتیمی بکند
به خواب اندرش دید صدر خجند
همی گفت در روضه ها می چمید
کزین خار بر من چه گل ها دمید

برای کمک به ایتام با ما تماس بگیرید